EN FRIVILLIG ORGANISASJON SOM HJELPER ARBEIDENDE BARN OG UNGDOM I PERU MED SKOLEGANG