EN FRIVILLIG ORGANISASJON SOM HJELPER ARBEIDENDE BARN OG UNGDOM I PERU MED SKOLEGANG


VELKOMMEN!

................................................................................................................................................................


Marcelino Norge er en frivillig organisasjon som hjelper arbeidende barn og ungdom

i Peru med skolegang. Alle innsamlende midler går uavkortet til senteret Proyecto Amigo – Casa Marcelino i Andesfjellene i Peru.


Arbeidende barn og ungdom kalles for NATs (Niños y Adolecentes Trabajadores). Forholdene som arbeidende barn og ungdom i Peru lever under er ganske harde og ofte uverdige, og NATs må arbeide for å hjelpe seg selv og sine familier økonomisk.


Senteret Proyecto Amigo – Casa Marcelino tilbyr skolegang som er tilrettelagt NATs livssituasjon. Senteret har også yrkesopplæring, helgeskole, etterskole/SFO, voksenopplæring, kantine, bibliotek og menneskerettighetskontor.


Det er mange måter å hjelpe andre på; ved å gi penger, tid og kunnskap.

Vi har alle forskjellig bakgrunn og kunnskap som kan være til stor hjelp i Peru.

Ta kontakt om du har ideer eller ønsker!

 

Marcelino Norge  | post@marcelino-norge.org  | Vestbyveien 92a  | 1449 Drøbak  | Norge  | Org.nr.: 988 191 302  | Kontonr.: 0539 36 94183

EN FRIVILLIG ORGANISASJON SOM HJELPER ARBEIDENDE BARN OG UNGDOM I PERU MED SKOLEGANG