ULOVLIG GRUVEDRIFT: Barn og ungdom arbeider i ulovlige gruver med farlige kjemikalier og uten sikkerhetsutstyr som hjelmer, støvler og hansker. Drømmen om en bedre fremtid for familien gjør at mange velger å arbeide i ulovlige gruver.

ULOVLIG GRUVEDRIFT

................................................................................................................................................................


I regnperioden kollapser ofte usikrede gruver og store mengder farlige kjemikalier fra cyanid-basseng skylles ned i elver og innsjøer og oversvømmer daler og landsbyer. Det forurensede vannet er den eneste vannkilden for både mennesker, dyr og planter.


Arbeidet i de ulovlige gruvene er bedre betalt enn andre jobber, men arbeiderne har ingen rettigheter og mange blir utnyttet av bakmenn som betaler mindre enn avtalt. Ofte blir én eller

flere i familien syke, skadet i ulykker eller dør av «uforklarlige» sykdommer. Les mer om gruvedrift her: INFO OM GRUVEDRIFT

ULOVLIG GRUVEDRIFT
 

Les mer om gruvedrift her:

INFO OM GRUVEDRIFT

EN FRIVILLIG ORGANISASJON SOM HJELPER ARBEIDENDE BARN OG UNGDOM I PERU MED SKOLEGANG

Marcelino Norge  | post@marcelino-norge.org  | Vestbyveien 92a  | 1449 Drøbak  | Norge  | Org.nr.: 988 191 302  | Kontonr.: 0539 36 94183

KLIKK PÅ BILDENE FOR STØRRE VERSJONER