NOR | ENG

PROYECTO AMIGO

 

Proyecto Amigo – Casa Marcelino tilbyr NATs grunnskole (1. – 9. trinn), yrkesopplæring, helgeskole, etterskole / SFO og voksenopplæring. Undervisningen er spesialtilpasset barnas arbeidssituasjon (f.eks. har skolen «ferie» i så- og innhøstingsperioder) og behov. Senteret har også kantine, bibliotek og menneskerettighetskontor.

SKOLEUNDERVISNING
 

SKOLEUNDERVISNING

................................................................................................................................................................


Undervisningssenteret Siembras program er statlig godkjent og tar hensyn til barnas arbeids-situasjon og deres behov (tilgang til undervisning og sosiale regler/forventninger). Lærerne er fra området, har studert på Marcelino og har i tillegg tatt etterutdanning andre steder i landet. 


Et av hovedmålene er å jobbe med interkulturell forståelse pga. den store variasjonen på elevene som er med i programmet; forskjellige religioner, kulturelle og sosiale bakgrunner. Det legges vekt på at alle skal lære om empati, selvtillitt, toleranse, disiplin og ansvarlighet.

Les mer her: SKOLEPROGRAM

EN FRIVILLIG ORGANISASJON SOM HJELPER ARBEIDENDE BARN OG UNGDOM I PERU MED SKOLEGANG

Marcelino Norge  | post@marcelino-norge.org  | Vestbyveien 92a  | 1449 Drøbak  | Norge  | Org.nr.: 988 191 302  | Kontonr.: 0539 36 94183

KLIKK PÅ BILDENE FOR STØRRE VERSJONER