Marcelino Norge hjelper arbeidende barn og ungdom (NATs = Niños y Adolecentes Trabajadores) som er tilknyttet senteret Proyecto Amigo – Casa Marcelino i Andesfjellene i Peru. NATs er barn og ungdom som av nødvendighet må arbeide for å kunne hjelpe seg selv og sine familier økonomisk.

NATs PÅ SKOLEN

................................................................................................................................................................


NATs har ofte ikke råd eller tid til å gå på skole hver dag da mesteparten av tiden går til å arbeide. Proyecto Amigo – Casa Marcelino tilbyr undervisning som er tilpasset deres livssituasjon og de fleste går på skole to – tre dager i uken.


Senteret tilbyr grunnskole (1. – 9. trinn), yrkesopplæring, helgeskole, etterskole/SFO og voksenopplæring. Yrkesopplæringen foregår på skolens bakeri, snekkerverksted, veveverksted eller på deres landområde (økologisk landbruk). Senteret har også kantine, bibliotek og menneskerettighetskontor.

KLIKK PÅ BILDENE FOR STØRRE VERSJONER

EN FRIVILLIG ORGANISASJON SOM HJELPER ARBEIDENDE BARN OG UNGDOM I PERU MED SKOLEGANG

Marcelino Norge  | post@marcelino-norge.org  | Vestbyveien 92a  | 1449 Drøbak  | Norge  | Org.nr.: 988 191 302  | Kontonr.: 0539 36 94183

NATs PÅ SKOLEN