STØTT MARCELINO

NOR | ENG

 

EN FRIVILLIG ORGANISASJON SOM HJELPER ARBEIDENDE BARN OG UNGDOM I PERU MED SKOLEGANG

Marcelino Norge  | post@marcelino-norge.org  | Vestbyveien 92a  | 1449 Drøbak  | Norge  | Org.nr.: 988 191 302  | Kontonr.: 0539 36 94183

Innsamlede midler går til daglig drift og vedlikehold av skolen, lærerlønninger, skolemateriale, mat og utstyr til kantinen.

I tillegg forbedres stadig alle verksteder og skole- og yrkesprogram slik at barna får best mulig tilbud. Marcelino Norge støtter også menneskerettighetskontoret, voksenopplæring og andre sosiale og samfunnsnyttige formål.

HVA GÅR MIDLENE TIL?

................................................................................................................................................................


Alle innsamlende midler går uavkortet til Proyecto Amigo – Casa Marcelino. Marcelino Norge har ingen administrasjonskostnader.


Noe av det Marcelino Norge har finansiert:

Vevemaskiner til verkstedet, innkjøp av landbruksområde, lærerlønninger, bil, informasjon- og skolemateriale, diverse utstyr og materiale til verksteder, mat og klær.


Se bilder under og les mer under NYHETER.

HVA GÅR MIDLENE TIL?
 


KLIKK PÅ BILDENE FOR STØRRE VERSJONER