ULOVLIG GRUVEDRIFT: Barn og ungdom arbeider i ulovlige gruver med farlige kjemikalier og uten sikkerhetsutstyr som hjelmer, støvler og hansker. Drømmen om en bedre fremtid for familien gjør at mange velger å arbeide i ulovlige gruver.

INFORMASJONSPLAKATER

................................................................................................................................................................


Plakatene er laget for å informere barn, ungdom og foreldre i Peru om farene som er tilknyttet ulovlig gruvedrift; øke bevisstheten om gruvearbeidernes virkelighet, barn og unges rolle i ulovlige gruver, arbeidsforhold og miljøutfordringer. Det er svært viktig å informere om problemene, og ved å illustrere historiene enkelt og tydelig, kan vi også nå barn og voksne som ikke kan lese.


Barn og ungdom tilknyttet Proyecto Amigo – Casa Marcelino har fortalt om sine erfaringer og utfordringer, og plakatene er basert på deres historier.

INFO-PLAKATER
 

Proyecto Amigo = Prosjekt Venn

Tú = Du

Familia = Familie

Comunidad = Samfunn

Medio ambiente = Miljø

Minería = Gruvedrift

EN FRIVILLIG ORGANISASJON SOM HJELPER ARBEIDENDE BARN OG UNGDOM I PERU MED SKOLEGANG

Marcelino Norge  | post@marcelino-norge.org  | Vestbyveien 92a  | 1449 Drøbak  | Norge  | Org.nr.: 988 191 302  | Kontonr.: 0539 36 94183

KLIKK PÅ BILDENE FOR STØRRE VERSJONER

Les mer om gruvedrift her:

INFO OM GRUVEDRIFT