EN FRIVILLIG ORGANISASJON SOM HJELPER ARBEIDENDE BARN OG UNGDOM I PERU MED SKOLEGANG

2) EKSTRASKOLE / SFO – PROGRAME DE FORMACIóN

Skoleplanen fokuserer på rasisme og diskriminasjon, – da dette er noe som barna opplever hver dag. Fordi barna møter vanskelige utfordringer i hverdagen, har skolen jobbet med et program som heter «Gutter og jenter er forskjellige, men har samme rettigheter». Programmet legger vekt på de positive aspektene ved å ha forskjellig bakgrunn, religion og sosial status, – ikke på begrensingene.


Totalt deltar 225 elever, de er delt i 9 grupper med 25 elever pr. gruppe. Torsdag og fredag: 15:00 – 17:30. Lørdag: 09:00 – 11:30. Hver elev deltar én dag i uka. De får melk på skolen og én gang i måneden arrangerer skolen en felles bursdagsfest for alle som har hatt bursdag denne måneden.


Gruppene er delt opp på denne måten:

•   3 grupper med gutter og jenter, alder 6 – 8

•   3 grupper med gutter og jenter, alder 9 – 11

•   3 grupper med gutter og jenter, alder 12 –15


Hovedmålene med Formación er:

•   Utvikle personlig og kulturell identitet

•   Utvikle kunnskap og forståelse av virkeligheten man lever i (miljø og sosialt/kulturelt)

•   Utvikle forståelsen av menneskeverd (menneskerettigheter, demokrati, frihet, sosialt ansvar osv.)


Målet for elevene etter endt program/skole:

•   Erkjenne seg selv som fullverdige mennesker, med de samme rettigheter og ansvar som alle

    andre (barn og voksne)

•   Forstå, akseptere og respektere forskjellene mellom individer

•   Vise empati, toleranse, solidaritet, rettferdighet og ærlighet


Formación tilbyr også forskjellige aktiviteter og i 2011 har man fokusert på kreative kurs som har blitt arrangert av unge frivillige (også fra Siembra) som ønsker å arbeide med barn og undervisning i fremtiden. Disse kursene er:

Torsdag: dans og sport (fotball og volleyball). Fredag: teater og sport. Lørdag: sport.


Se bilder under: SKOLEUNDERVISNING og NATs PÅ SKOLEN