EN FRIVILLIG ORGANISASJON SOM HJELPER ARBEIDENDE BARN OG UNGDOM I PERU MED SKOLEGANG

Bilder av noen av de frivillige i 2008/ 2009: Jean, Alan og Maria.