EN FRIVILLIG ORGANISASJON SOM HJELPER ARBEIDENDE BARN OG UNGDOM I PERU MED SKOLEGANG

Proyecto Amigo – Casa Marcelino jobber med et prosjekt som har som mål å sjekke gruvearbeiderne på Cerro el Toro, da ved å ta regelmessige blodprøver, ved å arrangere kurs og seminarer for å informere gruvearbeiderne om farene både de og miljøet er eksponert for og ikke minst hvordan løse disse problemene. Noen av pengene Marcelino Norge har samlet inn går til dette viktige prosjektet.


Samtidig holder Proyecto Amigo – Casa Marcelino kontinuerlig dialog med myndighetene, for å jobbe mot at vannet blir ordenlig behandlet (og renset) før det blir sendt videre til det offentlige vannsystemet, slik at man kan redusere bakterie- og kjemikalienivået og relaterte sykdommer. Proyecto Amigo – Casa Marcelino har foreslått å starte et system for å teste vannet regelmessig.


Kvinner og barn bringer mat og drikke til arbeiderne: de spiser alle inne i de usikrede tunellene/sjaktene eller rett utenfor (rett ved cyanid-­bassengene). Gruvearbeiderne jobber i stor fare pga. dårlig (som oftes ingen) sikkerhetsstrukturer eller armering/forsterkning inne i tunellene.


Det har blitt dokumentert at barn og ungdom arbeider i de ulovlige gruvene, som vist i en reportasje laget av Proyecto Amigo – Casa Marcelino og Journalistorganisasjonen i Huamachuco, som ble vist på det Nasjonale Peruanske TV. Myndighetene har fremdeles ikke reagert. For å se reportasjen om den ulovlige gruven Cerro el Toro, gå til følgende link og last ned videoen:

http://rapidshare.com/files/45821498/minera2.wmv


Konklusjon

Gruvevirksomhet i fjellene Cerro el Torro, Cerro Cachito og Alto Paranshique skaper enorme mengde farlig avfall og utgjør en stor miljø­trussel. Gruvearbeidere jobber uten tilstrekkelig sikkerhetsutstyr, uten nødvendig opplæring og kunnskap, – og uten å bli informert om risiko de utsetter seg selv, lokalsamfunnet og miljøet for. Barn og ungdommers helse er enda mer utsatt pga. av deres unge alder.


Den kraftige regnsesongen forsterker den alvorlige miljøtrusselen, – ved å «skylle ned» kjemikaler fra fjellene. Kjemikaliene renner ned i dalene, elvene, innsjøene og landsbyene. Særlig utsatt er disse områdene: Shiracmaca, El Toro, Coigobamba og Huamachuco.


Befolkningen merker at den kjemiske forurensingen har nådd høye nivåer, og i tillegg har den fraværende «staten» og flere korrupsjonstillfeller vært med på å forsterke misnøye og spenning blant folk. Politikere og de ulovlige gruvedriftene inngår kontinuerlig «avtaler»: et eksempel er de private (og ulovlig) bevæpnede vaktene som «beskytter Cerro el Toro fra uvedkommende», dvs. fra for eksempel uavhengige granskingsgrupper eller media. Frustrasjonsnivået er høyt og sammenstøt mellom vakter og lokalbefolkning har allerede skjedd og det fryktes en forverring av situasjonen. 


Les mer om gruvedrift her (på  spansk): www.proyectoamigo.blogspot.no

For å se flere bilder fra gruvene: ULOVLIG GRUVEDRIFT